POMPA CIEPŁA: WYDAJNA DZIĘKI CIEPŁU OTOCZENIA

TYLKO JEDNA CZWARTA PRĄDU I ENERGII Z GNIAZDKA

Pompy ciepła wykorzystują prawie nieograniczone źródła energii: ciepło z powietrza otoczenia, wody gruntowej, gruntu lub innych istniejących źródeł ciepła. W procesie termodynamicznym „pompują” temperaturę źródła ciepła na wyższy poziom i sprawiają, że można je wykorzystać do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Około trzech czwartych energii jest pobierane ze środowiska w sposób neutralny dla klimatu i bezpłatnie, tylko jedna czwarta energii pochodzi z gniazdka i jest wykorzystywana do pracy pompy ciepła.

Efektywność działania pompy ciepła zależy od źródła ciepła i w dużej mierze od technologii. Wybór źródła ciepła musi odpowiadać standardowi energetycznemu budynku, położeniu geograficznemu i nieruchomości. Ze względu na wyjątkową sprawność pompy ciepła mogą być stosowane zarówno w nowych budynkach z ogrzewaniem podłogowym, jak i przy modernizowanych budynkach z klasycznymi grzejnikami.

 

Aby pompa ciepła spełniała stawiane jej wymagania istotne jest rzetelnego audytu i dobór pompy ciepła o odpowiednich parametrach.

Skontaktuj się z nami a przeprowadzimy bezpłatny audyt i dobierzemy pompę którą zapewni Ci nie tylko ciepło ale także niskie koszty eksploatacji.

 

 

 

 

Dzięki programowi Czyste powietrze będziesz mógł znacząco ograniczyć wydatki związane z montażem pompy ciepła i fotowoltaiki

Program Czyste powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Zachęcamy do odwiedzenia www.czystepowietrze.gov.pl