Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Sun Up Nadzory i Doradztwo Techniczne Michał Klimek. Zarejestrowana pod adresem: Św. Józefa 145, 44-200 Rybnik.
  NIP: 642-283-99-81, tel. +48 507275907, e-mail: biuro@sunup.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy odpowiednio, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji/realizacji umowy, a po okresie jej obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – odbiorom w rozumieniu art. 4 pkt 9) Rozporządzenia z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
 7. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.