Pomiary elektryczne

Wykonujemy pomiary odbiorowe nowych instalacji elektrycznych domów jednorodzinnych, zakładów usługowych jak i placówek socjalnych.

Zwiększ bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych w swoim domu poprzez regularne badanie i pomiary kontrolne. Decydując się na przeprowadzenie inspekcji instalacji elektrycznych, dbasz o zdrowie i życie domowników. Instalacja wykonana niezgodnie ze sztuką lub przebudowana niezgodnie ze sztuką, to realne zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Zgodnie z polskim prawem maksymalny czas pomiędzy przeglądami okresowymi wynosi 5 lat. Ustawodawca zobligował jedynie firmy i instytucje użytku publicznego do w/w pomiarów. Choć badanie okresowe instalacji elektrycznej nie jest obowiązkowe dla osób prywatnych, jako Klient SunUp Fotowoltaika możesz zwiększyć bezpieczeństwo siebie i swoich bliskich.

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej lub potocznie pomiar pętli zwarcia pozwala stwierdzić, czy instalacja jest zgodna, a tym samym bezpieczna z normą PN-HD 60364-4-41

Sprawdzenie funkcjonalne urządzeń ochronnych

Weryfikacja właściwego działania m. in. wyłączników różnicowoprądowych, sprawdzenie działania głównego wyłącznika prądu. Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych.

Pomiar stanu izolacji obwodów elektrycznych i urządzeń

Pomiar pozwala stwierdzić, czy izolacja żyły, przez którą płynie prąd elektryczny, mieści się w wymaganych granicach.

Często zdarza się, że podczas montażu kabli następuje ich uszkodzenie i w skrajnych przypadkach może dojść do dodatkowej degradacji izolacji i ewentualnego pożaru.

Pomiar stanu izolacji obwodów elektrycznych i urządzeń jest standardowym typem pomiaru w instalacjach przemysłowych. Powinien on warunkować podanie napięcia na instalację.

Pamiętaj! Z czasem izolacje kabli ulegają starzeniu i należy sprawdzić czy Twoja instalacja jest bezpieczna.

Pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej

Jeśli Twój dom posiada instalację odgromową, pomiar ten pozwala na zmierzenie rezystancji uziemienia. W skrócie oznacza sprawdzenie, czy w razie uderzenia pioruna energia będzie mogła zostać bezpiecznie odprowadzona w ziemię, nie powodując tym samym uszkodzeń w instalacjach wewnętrznych i urządzeniach znajdujących się w budynku, np. odbiorników telewizyjnych, sprzętu komputerowego i wielu innych.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich z SunUp Fotowoltaika. Skontaktuj się z nami już dziś!

Wyślij wiadomość